Samoobrona

Samoobrona Kempo Tai Jutsu
Głównym celem jest nauka skutecznej i prostej samoobrony, dostosowanej zarówno do osób silnych fizycznie, jak i słabych i niezbyt sprawnych, poprawa ogólnej sprawności organizmu, wyładowanie negatywnych emocji, nauka systematyczności, nauka współżycia i współpracy w grupie i społeczeństwie, oszczędność czasu i funduszy (mniej chorób układów krążenia, oddechowego, aparatu ruchu etc.), poprawa wyników w nauce i pracy poprzez wykonywanie szeregu ćwiczeń koordynacyjnych, budowanie podstaw sprawnościowych ułatwiających zajęcia z wychowania fizycznego, udział w zawodach sportowych, wyrabianie pasji i sportowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa własnego  oraz najbliższych.

Aby skutecznie uczyć samoobrony stosujemy stosunkowo młodą sztukę walki jaką jest Kempo Tai Jutsu, która powstała w latach 90-tych, opierająca się na najskuteczniejszych elementach Ju Jitsu, Viet Vo Dao, Combat, zawierająca również podstawowe elementy  boksu i zapasów.

Techniki Kempo Tai Jutsu w dużej mierze składają się z atemi - około 60 %, resztę stanowią kopnięcia, bloki, obalenia, rzuty, dźwignie, duszenia.

Duży nacisk kładziemy na inwencję własną ćwiczącego poprzez opracowanie specjalnego zestawu ćwiczeń. W programie uwzględnia się perfekcyjną znajomość kilku technik obrony oraz ataku i poprzez odpowiednie kombinacje zastosowanie ich w realnym użyciu.  W tym stylu wyróżniamy 10 stopni uczniowskich (kyu) i 5 stopni trenerskich (dan).


Nasza kadra trenerska:

Trener główny - Piotr KRAŚNIEWSKI