Szachy

Program sekcji szachowej skierowany jest nie tylko do uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie, ale również do młodzieży i dorosłych. Ogólnym celem programu koła szachowego jest stworzenie warunków do rozwoju samodzielnego myślenia, zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kreatywności oraz samokontroli i samooceny swoich działań. Rozgrywki szachowe zaczynają się od ćwiczeń i form treningowych, a następnie przeradzają w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważnym jest, aby szachiści nauczyli się przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc w rozgrywkach szachowych między sobą i w turniejach.

Niniejszy program przygotowany jest do prowadzenia zajęć w formie pozalekcyjnej. Zawiera zagadnienia dotyczące zarówno podstaw nauki gry w szachy, jak i zaawansowane techniki rozgrywania partii.

Naszym celem nie jest szybkie wytrenowanie mistrzów, a nauka sama w sobie i zmotywowanie możliwie jak największej liczby mieszkańców naszej wspólnoty i okolic do gry w szachy, zaszczepienie pasji do gry, zaszczepienie zachowań fair play i udział w zewnętrznych turniejach szachowych.  


Nasza kadra trenerska:

Trener główny – Jacek SZCZEPANIAK

Trenerzy pomocniczy – Zbigniew SZYMCZAK, Piotr KRAŚNIEWSKI