Tenis stołowy

Tenis stołowy

W sekcji Tenisa Stołowego trenują zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Sekcja jest otwarta dla osób początkujących i zaawansowanych.
Podejmujemy działania w kierunku rozwoju i podnoszenia wyników sportowych zawodników, zwiększenia liczebności sekcji i jej dostępności, realizując tym samym jeden z celów strategicznych, jakim jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój aktywności ruchowej, rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży oraz stwarzanie dogodnych warunków w tym zakresie, poprzez czynny udział członków klubu we współzawodnictwie sportowym.


Nasza kadra trenerska:

Trener główny - Szymon KRZYKOWSKI