I MIĘDZYPOWIATOWY KLASYFIKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY (16.12.2018r.) - Sprawozdanie

           Uzdowo, dnia 16.12.2017 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE

 

z I MIĘDZYPOWIATOWEGO KLASYFIKACYJNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO”

ROZEGRANEGO W DNIU 16.12.2017 ROKU

 

I.     ORGANIZATORZY

- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Uzdowie

- Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO” w Uzdowie

- Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

- Gmina Działdowo

- Powiat Działdowo

II.     CEL TURNIEJU

- Umożliwienie uzyskania i podwyższenia kategorii szachowych

- Integracja szachistów Gminy Działdowo, Powiatu Działdowskiego i Nidzickiego

- Miłe i owocne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i młodzież

III.     TERMIN I MIEJSCE

- Turniej odbył się w sobotę 16 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Uzdowie

IV.     SYSTEM ROZGRYWEK  I TEMPO GRY

- System szwajcarski na dystansie 6 rund, prowadzony programem ChessArbiter. Obowiązywały przepisy gry FIDE dla szachów klasycznych

- Tempo gry: 30 min na partię.

V.     ILOŚĆ UCZESTNIKÓW I WARUNKI UCZESTNICTWA

- Turniej miał charakter otwarty, wzięły w nim udział 44 osoby z kraju, którzy zapisali się przez system elektroniczny lub telefoniczny, a także na miejscu w dniu zawodów.

1) Lista startowa zawodników z podziałem na poszczególne rejony kraju przedstawiała się następująco:

a) Województwo Warmińsko – Mazurskie - 43 zawodników (kobiety - 6)

- Powiat Działdowski - 19 zawodników (kobiety - 3) w tym:

                                     - Miasto Działdowo – 4 zawodników

                                     - Gmina Działdowo - 14 zawodników (kobiety - 3) w tym:

                                                                       - UKS Uzdowo -  14 zawodników (kobiety - 3)

             - Gmina Płośnica – 1 zawodnik

  - Powiat Nidzicki  - 17 zawodników (kobiety - 2)

  - Powiat Olsztyński - 4 zawodników (kobiety - 1)

  - Powiat Ostródzki - 3 zawodników                           

b) Województwo Kujawsko - Pomorskie - 1 zawodnik

 

VI.     PROGRAM TURNIEJU

Turniej rozpoczął się od potwierdzania udziału przez startujących zawodników pomiędzy godzinami 08.00 – 09.00. Następnie o godzinie 09.15 nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju przez  Pana Jacka SZCZEPANIAKA, dyrektora Szkoły Podstawowej w Uzdowie oraz Pana Piotra KRAŚNIEWSKIEGO, prezesa klubu UKS UZDOWO.

W trakcie zawodów zawodnicy i goście mogli zapoznać się z historią i tradycjami szkoły, Uzdowa,
a także całego Powiatu Działdowskiego za sprawą przygotowanych tablic poglądowych przez uczniów i nauczycieli szkoły w Uzdowie.

Ponadto została zorganizowana bardzo bogato wyposażona kawiarenka, w której wszyscy mogli skosztować wybornych ciast i owoców oraz ciepłych i zimnych napojów.

Po zakończeniu szóstej rundy, około godziny 14.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie przedmiotowego turnieju. Wójt Gminy Działdowo Pan Paweł CIEŚLIŃSKI oraz Pan Jacek SZCZEPANIAK i Pan Piotr KRAŚNIEWSKI oraz przedstawiciel Parafii Miłosierdzia Bożego
w Nidzicy Pan Dariusz MODELSKI, wręczyli puchary w poszczególnych kategoriach szachowych oraz rozdali wszystkim uczestnikom paczki z nagrodami i słodyczami.

VII.     WYNIKI

1.    KATEGORIA OPEN:

 

I miejsce – Patryk ANDRZEJEWSKI – Grzybiny

II m-ce – Łukasz SOBOTKA - Uzdowo

III m-ce – Michał KULAWIK – Działdowo

 

2. KATEGORIE DODATKOWE:

 

- najlepsza kobieta – Agnieszka BIEMA - Sękowo

- mieszkaniec Powiatu Działdowskiego – Igor BRZOZOWSKI - Działdowo

- najlepszy zawodnik z Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy – Konrad JAROSZEWSKI – Nidzica

- najlepszy uczeń Szkoły w Uzdowie – Jan MAJEWSKI – Uzdowo

- najmłodszy zawodnik – Bartosz KOPAŃSKI – Uzdowo

 

3. UZYSKANE KATEGORIE:

 

- IV – 4 zawodników (kobieta – 1)

- V – 13 zawodników (kobieta – 1).

 

                  

Script logo