I Otwarty TurniejSzachowy w Uzdowie (12.02.2017r.) - Sprawozdanie

Stowarzyszenie na rzecz                                                                 Uzdowo, dnia 13.02.2017 r.

rozwoju wsi Uzdowo

 

Szkoła Podstawowa

im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

 

 

SPRAWOZDANIE

z I Otwartego Turnieju Szachowego w Uzdowie rozegranego
 w ramach Grand Prix Województwa Warmińsko – Mazurskiego w szachach szybkich w dniu 12.02.2017 r.

 

I.     ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Uzdowo;

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie.

II.     CEL TURNIEJU

- popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców  powiatu działdowskiego oraz całego regionu Warmii i Mazur, a także wszystkich zainteresowanych szachistów z kraju i zagranicy;

- konfrontacja szachistów w atmosferze zmagań fair-play oraz integracja braci szachowej;

- rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Uzdowa i okolic Działdowa, promocja
wsi i szkoły;

- umożliwienie wejścia na światową listę rankingową FIDE w szachach szybkich.

III.     TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbył się w niedzielę 12 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie.

IV.     SYSTEM ROZGRYWEK  I TEMPO GRY

System szwajcarski na dystansie 9 rund, prowadzony programem ChessArbiter. Obowiązywały przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

Tempo gry: 10’+ 5” na posunięcie.

V.     ILOŚĆ UCZESTNIKÓW I WARUNKI UCZESTNICTWA

Turniej miał charakter otwarty, wzięły w nim udział 123 osoby z kraju i zagranicy, którzy zapisali się przez system elektroniczny lub telefoniczny, a także na miejscu w dniu zawodów.

 

 

 

1) Lista startowa zawodników z podziałem na poszczególne rejony kraju przedstawiała się następująco:

1. Europa: 3 zawodników (kobiety - brak)

a) Węgry – 1 zawodnik

b) Ukraina - 2 zawodników

 

2. Polska: 120 zawodników (kobiety - 18)

a) Województwo Warmińsko – Mazurskie - 101 zawodników (kobiety - 17)

- Powiat Działdowski - 34 zawodników (kobiety - 5) w tym:

                                  - Miasto Działdowo – 8 zawodników (kobiety - 1)

                                  - Gmina Działdowo - 26 zawodników (kobiety - 4) w tym:

                                  - Uzdowo -  17 zawodników (kobiety - 2)

                                  - Szkoła Podstawowa w Uzdowie – 12 zawodników (kobiety - 3)

- Powiat Węgorzewski – 4 zawodników (kobiety - 1)

- Powiat Mrągowski – 1 zawodnik

- Powiat Kętrzyński - 6 zawodników

- Powiat Ostródzki - 17 zawodników (kobiety - 4)

- Powiat Olsztyński  - miasto - 18 zawodników (kobiety - 5)

                                  - powiat - 11 zawodników (kobiety - 1)

- Powiat Giżycki - 2 zawodników

- Powiat Iławski - 2 zawodników

- Powiat Nowomiejski - 6 zawodników (kobiety - 1)

b) Województwo Kujawsko – Pomorskie

– 1 zawodnik

c) Województwo Mazowieckie

- 13 zawodników

d) Województwo Podkarpackie

– 1 zawodnik

e) Województwo Pomorskie

 - 2 zawodników

f) Województwo Świętokrzyskie

– 2 zawodników (kobiety - 1)

2) Lista startowa zawodników z podziałem na poszczególne tytuły i kategorie szachowe:

a) Tytuły międzynarodowe – 4 zawodników

- IM – Mistrz międzynarodowy – 2 zawodników

- FM – Mistrz FIDE - 2 zawodników

b) Tytuły krajowe (centralne)

- m – mistrz – 3 zawodników

- k+, k – kandydat na mistrza – 6 zawodników

- I++, I+, I – pierwsza – 17 zawodników (kobiety - 3)

c) Tytuły krajowe (okręgowe)

- II+, II – druga – 27 zawodników (kobiety - 4)

- III – trzecia – 8 zawodników (kobiety - 2)

- IV – czwarta – 17 zawodników (kobiety - 2)

- V – piąta – 5 zawodników

- bk – bez kategorii - 36 zawodników (kobiety - 7)

VI.     PROGRAM TURNIEJU

Turniej rozpoczął się od potwierdzania udziału przez startujących zawodników pomiędzy godzinami 09.00 – 10.00. Następnie o godzinie 10.30 nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju przez Panią Krystynę ROMAN, sołtys wsi Uzdowo, jednocześnie przewodniczącą Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Uzdowo i przez Pana Jacka SZCZEPANIAKA, dyrektora Szkoły Podstawowej w Uzdowie.

Następnie przemawiał Pan Mirosław ORŁOWSKI, Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Szachowego oraz Pan Marek KOZŁOWSKI przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Na koniec w imieniu wszystkich samorządowców
i sponsorów zabrał głos Pan Grzegorz MROWIŃSKI, burmistrz miasta Działdowa.
Po krótkim instruktażu przez sędziego głównego zawodów Pana Andrzeja GULĘ, Pani Sołtys i Pan Dyrektor dokonali uroczystego otwarcia zmagań szachowych. Konferansjerem całej uroczystości była mama trojga szachistów Pani Izabela KRAŚNIEWSKA.

W trakcie zawodów zawodnicy i goście mogli zapoznać się z historią i tradycjami szkoły, Uzdowa, a także całego Powiatu Działdowskiego oraz Województwa Warmińsko – Mazurskiego za sprawą przygotowanych tablic poglądowych przez uczniów i nauczycieli szkoły oraz Panią Ewę KIECZMERSKĄ ze świetlicy wiejskiej w Uzdowie.

Ponadto została zorganizowana bardzo bogato wyposażona kawiarenka, w której wszyscy mogli skosztować wyrobów regionalnych w postaci domowych pierogów, bigosu oraz różnego rodzaju ciast i owoców. Obsługę zapewniły mieszkanki Uzdowa w regionalnych strojach oraz harcerze z Ruszkowa. Miejsce to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Po zakończeniu dziewiątej rundy, około godziny 17.15 rozpoczęło się uroczyste zakończenie przedmiotowego Grand Prix. Najpierw wręczono upominki Pani Sołtys Krystynie ROMAN
i Panu Dyrektorowi Jackowi SZCZAPANIAKOWI za serce dla ludzi, za bezinteresowną działalność na niwie szkolnej i sołeckiej. Później z okazji 65 urodzin wyróżniono mistrza międzynarodowego Zbigniewa SZYMCZAKA z Działdowa, mistrza Polski z 1983 roku trenera arcymistrzów, mistrzów, oraz juniorów, za ogromny wkład w rozwój szachów.

Następnie nastąpiły przemówienia końcowe organizatorów, prezesa Mirosława ORŁOWSKIEGO, przedstawiciela kuratorium Pana Marka KOZŁOWSKIEGO oraz przedstawiciela sponsora strategicznego Pani Anny MAJEWSKIEJ.

Kolejnym elementem było wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach szachowych przed zaproszonych przedstawicieli sponsorów oraz władz samorządowych.

Na zakończenie zrobiono grupowe zdjęcie wszystkich uczestników zawodów i nastąpiło uroczyste zamknięcie przedmiotowego grand prix przez Panią Krystynę ROMAN, sołtys wsi Uzdowo i Pana Jacka SZCZEPANIAKA dyrektora szkoły w Uzdowie.

 

VII.     NAGRODY

Wręczono 15 głównych nagród finansowych, 21 nagród finansowych w poszczególnych kategoriach, puchary w kategoriach, dyplomy i upominki dla wszystkich graczy.

 

VIII.     WYNIKI

1. OPEN:

I miejsce – Andrzej ŻURKOWSKI – kandydat na mistrza – Dębica

II m-ce - Ihor NESTER – mistrz międzynarodowy - Ukraina   

III m-ce - Piotr RENKOWSKI    – kandydat na mistrza – Olsztyn

 

2. KATEGORIE DODATKOWE:

 

- najlepsza kobieta – Anita DALIGA - Olsztyn

- młodzik do 10 lat – Maciej KRAŚNIEWSKI - Uzdowo

- młodziczka do 10 lat – Wiktoria DZIODKO – Nowe Miasto Lubawskie

- junior do 14 lat  - Olaf BARTOSZEWSKI – REISKI - Gdańsk

- juniorka do 14 lat – Lena ZARĘBSKA - Działdowo

- junior do 18 lat – Michał TRENDOWSKI - Olsztyn

- juniorka do 18 lat – Nikola BOHDANOWICZ - Olsztyn

- ranking do 1250 – Marian JAROSZEWSKI – Targowisko Dolne

- ranking do 1800 – Michał KOZŁOWSKI - Olsztyn

- mieszkaniec Powiatu Działdowskiego – Szymon KRAŚNIEWSKI - Uzdowo

- mieszkaniec Miasta Działdowa – Karol KOWALKOWSKI - Działdowo

- mieszkaniec Gminy Działdowo – Patryk ANDRZEJEWSKI - Grzybiny

- mieszkaniec Uzdowa – Michał WARMIŃSKI

- mieszkanka Uzdowa – Zofia KRAŚNIEWSKA

- uczeń Szkoły w Uzdowie – Bartosz WÓJCIK - Kramarzewo

- uczennica Szkoły w Uzdowie – Agnieszka BIEMA - Sękowo

- weteran pow. 60 lat – Tomasz RAK - Giżycko

- najlepszy zawodnik spoza powiatu Działdowo – Waldemar KOZŁOWSKI - Olsztyn

- nagroda losowa – Jacek PIELACH - Samborowo

- najstarszy zawodnik – Bohdan DANISZKOWICZ - Pasłęk

- najmłodszy zawodnik – Bartosz KOPAŃSKI – Uzdowo.

 

 

 

                   PREZES                                                                 DYREKTOR

STOWARZYSZENIA NA RZECZ                             SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

   ROZWOJU WSI UZDOWO                   IM. ADAMA MICKIEWICZA W  UZDOWIE

 

       /-/  Krystyna ROMAN                                       /-/ mgr Jacek SZCZEPANIAK

Script logo