SZKOLNA LIGA SZACHOWA W UZDOWIE w ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - Komunikat organizacyjny

 

SZKOLNA LIGA SZACHOWA W UZDOWIE

 

w ROKU SZKOLNYM 2021/2022

   

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

   

ORGANIZATORZY

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie;

 

Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”;

 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.

  

UCZESTNICTWO

 

W rozgrywkach ligi mogą brać udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci.

  

CEL TURNIEJU

 

Popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Działdowskiego oraz całego regionu Warmii i Mazur;

 

Konfrontacja szachistów w atmosferze zmagań fair-play oraz integracja braci szachowej;

 

Rekreacja, miłe i owocne spędzanie czasu wolnego oraz poznanie walorów turystycznych Uzdowa i okolic Działdowa.

  

TERMIN I MIEJSCE

 

Liga szkolna odbywać się będzie raz w miesiącu (sobota) w okresie od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie 75
od godz. 10.00
. Zamknięcie list startowych o godz. 09.45. Spóźnieni zawodnicy rozpoczną rozgrywki od drugiej rundy.

 

Termin rozgrywek w 2021 roku: 16 października, 13 listopada.

 

Termin rozgrywek w 2022 roku: 15 stycznia.

  

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 

Dziewczęta i chłopcy w poszczególnych ligach grają razem. Wszyscy uczestnicy
na pierwszym zjeździe podzieleni zostaną na trzy ligi w zależności od posiadanego rankingu krajowego PZSzach. W przypadku nieobecności na pierwszej kolejce zawodnik przydzielony będzie do ligi w zależności o przedmiotowego rankingu:

 

  • I liga – zawodnicy o rankingu krajowym minimum 1600

  • II liga – zawodnicy o rankingu krajowym minimum 1100 (możliwość gry dla dzieci powyżej dziesiątego roku życia)

  • III liga – zawodnicy o rankingu krajowym poniżej 1100 (wszyscy chętni mający 10 lat i mniej)

 

Kojarzenia zawodników odbywać się będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, prowadzonym programem ChessArbiter. Obowiązywały będą przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

 

Tempo gry: - 10’+ 5” na posunięcie (dla każdego zawodnika)

 

Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis zawodnik otrzymuje 0,5 pkt.
i za przegraną partię nie otrzymuje punktów.

 

W celu obiektywnego porównywania wyników, zawodnicy grający w danej kolejce w I lidze otrzymują premię 6 pkt., a zawodnicy z II ligi otrzymają 3 pkt. premii. Ostateczny wynik tworzyć będzie suma ilości punktów zdobytych w danej kolejce i premia za ligę I i II.

 

Po każdej kolejce 20% uczestników II i III ligi awansuje do wyższej ligi oraz 20 % uczestników I, II ligi spada do niższej ligi.

  

KLASYFIKACJE TURNIEJU

 

1) Indywidualna

 

Podczas rozgrywania ligi prowadzone będą oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców
z podziałem na szkoły podstawowe (przedszkola) i ponadpodstawowe (studenci).
W przypadku równej ilości punktów dla miejsc I, II i III decydować będzie wyższa lokata
w poszczególnych kolejkach ligi. Do klasyfikacji generalnej liczone będzie sześć najlepszych wyników danego zawodnika.

 

2) Drużynowa

 

Drużyna może liczyć dowolną ilość zawodników. Podczas rozgrywania ligi prowadzone będą oddzielne klasyfikacje z podziałem na szkoły podstawowe (przedszkola) i ponadpodstawowe (studenci). Wynik szkoły w danej kolejce stanowić będzie suma punktów zdobytych przez czterech najlepszych zawodników.

  

NAGRODY

 

W każdej kolejce wyróżnionych zostanie pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami trzech najlepszych zawodników w poszczególnych ligach.

 

Po zakończeniu wszystkich kolejek przedmiotowej ligi każdy z zawodników otrzyma dyplom oraz drobny upominek, a najlepsi zawodnicy i szkoły otrzymają puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Udział w lidze wiąże się z akceptacją niniejszego komunikatu i wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań organizatorów i partnerów ligi.

 

Obowiązuje jednorazowe wpisowe za całą ligę w wysokości 20 zł.

 

Dzieci uczestniczące w lidze powinny znajdować się pod opieka dorosłego opiekuna. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. Podczas ligi obowiązują wszystkie zalecenia sanitarne związane z COVID – 19 i wytyczne wydane w tym zakresie przez służby medyczne w kraju i wytyczne PZSzach.

 

Zgłoszenia zawodników należy dokonywać drogą mailową
na www.chessarbiter.com/turnieje oraz iwaldowska@wp.pl lub na miejscu 20 minut
przed rozpoczęciem każdej kolejki.

 

Uwaga: W przypadku gdy wystąpi zakaz spotykania się na żywo liga zostanie przeniesiona na platformę „Lichess. Org.”

 

 

 

 

 

PREZES DYREKTOR

 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

UKS UZDOWO” im. A. Mickiewicza w Uzdowie

 

 

 

/-/ Piotr KRAŚNIEWSKI /-/ Renata ANUSZEWSKA

  

PROBOSZCZ

 

PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

  

/-/ ks. kan. Andrzej MIDURA

 

 

 

 

"O, jakaż to chwała być królem nie z tytułu dziedzictwa tronu
i nie z przypadku elekcji, lecz z mocy swego rozumu ....

 

"A. I. Kuprin

   

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

 

Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”

 

oraz

 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

  

serdecznie zapraszają

 

wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

na III edycję szkolnej ligi szachowej w Uzdowie

 

Szkolna Liga Szachowa w Uzdowie to cykl siedmiu comiesięcznych zawodów dla dziewcząt i chłopców z całej Polski. Spotkania będą odbywały się w soboty w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie.

 

Na rozgrywki zapraszamy: 16 października, 13 listopada, 15 stycznia 2022 r.

 

Początek zawodów o godz. 10.00.

 

Zakończenie ligi i rozdanie nagród przewidziane jest na czerwiec 2022 r.

    

PREZES DYREKTOR

 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

UKS UZDOWO” im. A. Mickiewicza w Uzdowie

 

 

 

/-/ Piotr KRAŚNIEWSKI /-/ Renata ANUSZEWSKA

  

PROBOSZCZ

 

PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

  

/-/ ks. kan. Andrzej MIDURA

 

Script logo