Władze Klubu

 

1. ZARZĄD KLUBU:

 

- Prezes – Piotr KRAŚNIEWSKI
- Wiceprezes – Jacek SZCZEPANIAK

 

- Sekretarz – Katarzyna DOLIŃSKA

 

- Skarbnik – Justyna DUDA

 

- Członek Zarządu – Józef OŻGA

 

2. KOMISJA REWIZYJNA

 

  • Przewodnicząca – Kamil GUTKOWSKI

  • Sekretarz – Krzysztof SARBIEWSKI

  • Członek Komisji – Tomasz BIELECKI

 

Script logo