Wyjazd na otwarcie DOJO - Warszawa Ursus

W dniu 19.09.2020r. przedstawiciele UKS Uzdowo Piotr i Józef wzięli udział w otwarciu DOJO Ursus, podczas którego nadano dwóm salom imiona dwóch wspaniałych ludzi. Pierwsza sala im. Leszka Drewniana i celebracja mistrza Marka Stefaniaka, który razem był nominowany do 1dan w 1976r. Druga sala im. Piotra Pietnoczki i uczestnictwo sensei Piotra Krasniewskiego przyjaciela w życiu, karate i służbie.
Ogromna radość, duma, wdzięczność
 
Script logo